O nas

Główne cele

Jesteśmy firmą, która wspomaga procesy decyzyjne.
Wspólnie z naszymi klientami przyglądamy się temu, co jest.
Uzgadniamy, co ma być.
Określamy potrzebne działania i zasoby.
Wspomagamy procesy wdrażania rozwiązań.
Doradzamy i szkolimy na każdym etapie transformacji.
Te zasady dotyczą zarówno klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych.

Klient indywidualny
Firma

POTRZEBA

Badanie
Diagnoza
Rozwiązanie

BE YOURSELF

Audyt
Warsztaty
Szkolenia
Konsultacje
Coaching
Mentoring
Wdrożenia

DZIAŁANIA

Historia

Firma ze względu na ponad 20 letnie unikatowe doświadczenia jej założycieli powstała, aby wspomagać osoby poszukujące pracy. W całym procesie. Począwszy od pojawienia się potrzeby do zatrudnienia w nowym miejscu.
Szybko okazało się, że podopieczni nie wyobrażają sobie współpracy z kim innym. Tak staliśmy się opiekunami kariery.

Skuteczna praca z klientem indywidualnym zaowocowała projektami grupowymi dla firm w ramach programów outplacementu.

Naturalną konsekwencją była próba odpowiedzi na pytanie:

Jeśli w firmie są zmiany kadrowe, a w szczególności redukcje, to co z tymi, którzy zostają w organizacji?

Tak powstała sekcja doradztwa biznesowego dla firm. Przede wszystkim handlowych, które potrzebują zmian w zakresie strategii, formułowania celów, opracowania, weryfikacji i wdrożenia procesów oraz wzmocnienia ludzi realizujących powierzone im zadania.

Jak pracujemy

Każdy projekt traktujemy jako nowe wyzwanie. Każdy z naszych klientów ma inny zestaw potrzeb. Ich sytuacja się różni. Są w innej fazie rozwoju. Dysponują innymi zasobami. Wszystko to bierzemy pod uwagę, co przekłada się na uczciwe stwierdzenie, że nasze rozwiązania, czy rekomendacje są w 100% dopasowane do potrzeb klienta. W naszym przypadku nie jest to pusty slogan. Bazujemy na ogromnym doświadczeniu i znajomości bardzo wielu skutecznych mechanizmów. Dobieramy narzędzia do potrzeb, a nie potrzeby do narzędzi w dyspozycji. Na kanwie takiego podejścia opracowaliśmy własną metodologię realizacji projektów EFEQT.

EFEQT – Metodologia

Jak działamy?

Evaluation

E

OCENA

Evaluation

E

OCENA

Na początku procesu dokonujemy szczegółowej analizy stanu faktycznego. Zaczynając już od tego etapu patrzymy nie tylko na poszczególne elementy podlegające analizie, ale również na procesy łączące je.

Facts

F

FAKTY

Facts

F

FAKTY

Nasze doświadczenie daje gwarancję, że będziemy bazowali na faktach. Wiemy gdzie, o co i jak zapytać.

Effectiveness/Efficiency = E2

E

SKUTECZNOŚĆ/EFEKTYWNOŚĆ

Effectiveness/Efficiency = E2

E

SKUTECZNOŚĆ/EFEKTYWNOŚĆ

W efekcie prac wykonanych na etapach (E) i (F) dokonujemy oceny i budujemy szczegółowy plan działań nakierowanych na zwiększenie efektywność i skuteczności działania organizacji jako całości lub jednostki przy projektach indywidualnych.

Quality

Q

JAKOŚĆ

Quality

Q

JAKOŚĆ

Jakość jest wpisana w naszą pracy, a w szczególności w kontakty z osobami z firmy Klienta lub klientem indywidualnym.

Together

T

WSPÓŁPRACA/WSPÓLNIE

Together

T

WSPÓŁPRACA/WSPÓLNIE

Pracujemy wspólnie z Klientami, aby wynikiem nie był tylko suchy raport wraz z listą działań, ale rzeczywista zmiana w kompetencjach jednostki bądź organizacji na poziomie procesów i zachowań.

Rekomendujemy pracę indywidualną, albo w małych jednorodnych grupach. Wynika to z konsekwencji. Tylko wtedy możemy rozwiązywać konkretne, rzeczywiste problemy. Szkolenia masowe, powtarzalne, oparte na przypadkowych hipotetycznych przykładach pozostawiamy firmom wyspecjalizowanym właśnie w takiej formule.

Jeśli posłużymy się przykładem mężczyzny, który ma 185 cm wzrostu i jest zainteresowany zakupem garnituru, to może on kupić gotowy wyrób na 182 cm ryzykując zbyt krótkie rękawy i nogawki, albo na 188 cm. Wtedy prawdopodobnie będzie musiał dokonać lekkich przeróbek zakładając, że pozostałe wymiary będą zbliżone.

Może też udać się do krawca i mieć idealnie skrojone ubranie uwzględniające wszystkie indywidualne parametry sylwetki.
Taką firmą jest Be Yourself. Stąd też przewaga metod opartych na mentoringu, coachingu i sesjach rozwijających konkretne kompetencje powiązane z jasno określonymi celami do osiągnięcia.

Przyjaźnimy się z wieloma najlepszymi praktykami w określonych dziedzinach, którzy nas wspomagają w przypadku potrzeby rozszerzenia ekspertyzy konsultantów stałych.