O nas

Główne cele

Specjalizujemy się w rekrutacjach dla firm na stanowiska menadżerskie oraz specjalistyczne, a także w job hunting (uczymy naszych Klientów indywidualnych, jak poszukiwać nowej pracy na współczesnym rynku pracy), w doradztwie biznesowym z zakresu HR.

Klient indywidualny
Firma

POTRZEBA

Badanie
Diagnoza
Rozwiązanie

BE YOURSELF

Audyt
Warsztaty
Szkolenia
Konsultacje
Coaching
Mentoring
Wdrożenia

DZIAŁANIA

Historia

Właściciele firmy, mając za sobą ponad 20 lat unikatowego doświadczenia, założyli ją by podzielić się nim z osobami poszukującymi pracy. Swoim działaniem obejmują cały proces, od pojawienia się potrzeby zmiany zatrudnienia po znalezienie źródła utrzymania w nowym miejscu.
Szybko okazało się, że Klienci nie wyobrażają sobie współpracy z nikim innym. Tak staliśmy się opiekunami kariery.

Skuteczna praca z klientem indywidualnym zaowocowała projektami grupowymi dla firm w ramach programów outplacementu.

Naturalną konsekwencją była próba odpowiedzi na pytanie: Jeśli w firmie są zmiany kadrowe, a w szczególności redukcje, to co z tymi, którzy zostają w organizacji?

Tak powstała sekcja doradztwa biznesowego dla firm. Przede wszystkim handlowych, które potrzebują zmian w zakresie strategii, formułowania celów, opracowania, weryfikacji i wdrożenia procesów oraz wzmocnienia ludzi realizujących powierzone im zadania.

Jak pracujemy

Każdy projekt traktujemy jak nowe wyzwanie. Każdy z naszych klientów ma inny zestaw potrzeb. Ich sytuacja się różni. Są w innej fazie rozwoju. Dysponują innymi zasobami. Wszystko to bierzemy pod uwagę, co przekłada się na uczciwe stwierdzenie, że nasze rozwiązania czy rekomendacje są w 100% dopasowane do potrzeb klienta. W naszym przypadku nie jest to pusty slogan. Bazujemy na ogromnym doświadczeniu i znajomości bardzo wielu skutecznych mechanizmów. Dobieramy narzędzia do potrzeb, a nie potrzeby do dostępnych narzędzi. Na kanwie takiego podejścia opracowaliśmy własną metodologię realizacji projektów EFEQT.

EFEQT – Metodologia

Jak działamy?

Evaluation

E

OCENA

Evaluation

E

OCENA

Na początku procesu dokonujemy szczegółowej analizy stanu faktycznego. Już na tym etapie patrzymy nie tylko na poszczególne elementy podlegające analizie, ale również na procesy łączące je.

Facts

F

FAKTY

Facts

F

FAKTY

Nasze doświadczenie daje gwarancję, że będziemy bazowali na faktach. Wiemy gdzie, o co i jak zapytać.

Effectiveness/Efficiency = E2

E

SKUTECZNOŚĆ/EFEKTYWNOŚĆ

Effectiveness/Efficiency = E2

E

SKUTECZNOŚĆ/EFEKTYWNOŚĆ

W efekcie prac wykonanych na etapach (E) i (F) dokonujemy oceny i budujemy szczegółowy plan działania nakierowany na zwiększenie efektywności i skuteczności działania organizacji jako całości lub jednostki przy projektach indywidualnych.

Quality

Q

JAKOŚĆ

Quality

Q

JAKOŚĆ

Jakość jest wpisana w naszą pracę, a w szczególności w kontakty z osobami z firmy Klienta lub klientem indywidualnym.

Together

T

WSPÓŁPRACA/WSPÓLNIE

Together

T

WSPÓŁPRACA/WSPÓLNIE

Pracujemy wspólnie z Klientami, aby wynikiem nie był tylko suchy raport wraz z listą działań, ale rzeczywista zmiana w kompetencjach jednostki bądź organizacji na poziomie procesów i zachowań.

Rekomendujemy pracę indywidualną, albo w małych jednorodnych grupach. Wynika to z konsekwencji. Tylko wtedy możemy rozwiązywać konkretne, rzeczywiste problemy. Masowe, powtarzalne szkolenia, oparte na przypadkowych hipotetycznych przykładach pozostawiamy firmom wyspecjalizowanym właśnie w takiej formule.

Jeśli posłużymy się przykładem mężczyzny, który ma 185 cm wzrostu i jest zainteresowany zakupem garnituru, to może on kupić gotowy wyrób na 182 cm ryzykując zbyt krótkie rękawy i nogawki, albo na 188 cm. Wtedy prawdopodobnie będzie musiał dokonać lekkich przeróbek, zakładając że pozostałe wymiary będą zbliżone.

Może też udać się do krawca i mieć idealnie skrojone ubranie, uwzględniające wszystkie indywidualne parametry sylwetki.

Przyjaźnimy się z wieloma najlepszymi praktykami w określonych dziedzinach, którzy nas wspomagają w przypadku potrzeby rozszerzenia ekspertyzy stałych konsultantów.