Be Yourself – Mission Possible

Doradzamy i szkolimy osoby indywidualne jak znaleźć nową pracy lub jak zmienić aktualną pracę na dużo lepszą.

Oferujemy wsparcie w skutecznym zarządzaniu przyszłością zawodową. Sprawimy, że Twoja droga zawodowa będzie lepiej dostosowana do Twoich umiejętności, predyspozycji, wartości, oczekiwań i stylu życia.

Zadzwoń 602 704 994, 605 858 522 lub napisz elzbieta.gierlicz@be-y.pl, bogdan.chodkowski@be-y.pl. 

Be Yourself – Nie zatrzymuj się!

1. Wczoraj kończy się teraz.
2. Jutro zaczyna się dzisiaj.
3. Skorzystaj z jednych z najbardziej doświadczonych konsultantów na rynku.

Be Yourself – Nasze rozwiązania

Naszą wiedzę zdobywaliśmy od wczesnych lat 90-tych XX wieku. Setki projektów, tysiące klientów, obserwacja i analiza rynku pracy na przestrzeni ostatnich trzech dekad z poziomu pracodawców, konsultantów, pracowników i podwykonawców.

Uczestniczyliśmy w tworzeniu nowych organizacji i całych segmentów. Wdrażaliśmy kolejne rewolucje technologiczne. Działaliśmy w kryzysach i w okresach prosperity.

To wszystko  dało nam możliwość zdobycia bezcennej wiedzy, jak radzić sobie na rynku pracy niezależnie od koniunktury. Stworzyliśmy system i metodologię, dzięki którym bezpiecznie poprowadzimy Cię w przyszłość.

Otrzymasz potrzebne wsparcie, będziesz wiedział, w jakim kierunku podążać, jakie obszary rozwijać, jak radzić sobie w zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i jak być skutecznym w przyszłości.

Pomagamy ludziom w poprawie sytuacji zawodowej i przychodowej

– Wspieramy w znalezieniu stabilnego zatrudnienia.
– Pomagamy znaleźć lepszą pracę i zarabiać więcej
– Doradzamy w znalezieniu dodatkowych źródeł dochodu i lepszego zabezpieczenia na przyszłość (możliwości doradcze, consultingowe, interim management, MFBS -management franchising business system).

Pomagamy w procesie znalezienia pierwszej pracy

– Świadczymy usługi doradcze w zakresie obecnego i przyszłego rynku pracy.
– Doradzamy w procesie zakładania własnego firmy/działalności (m.in. elementy strategii indywidualnego blue ocean, analiza SWOT-experience, strategia rozwoju).

METODA PRACY:

PUZZLE CONCIERGE:

Metodologia PUZZLE CONCIERGE – zawiera wsparcie w zakresie przeprowadzenia skutecznego procesu transferu do nowego miejsca zawodowego odpowiadającego własnym umiejętnościom, predyspozycjom, wartościom, oczekiwaniom i sposobowi preferowanego funkcjonowania zawodowego uwzględniającego kluczowe elementy na drodze osiągania celów zawodowych.

Możliwe składowe metodologii PUZZLE CONCIERGE:

1. CAREER-TARGET: wsparcie w określeniu zgodnej z doświadczeniami, predyspozycjami i oczekiwaniami Zamawiającego odpowiedniej pracy i drogi rozwoju zawodowego.

2. BADANIE KWESTIONARIUSZEM ZAWODOWYM: Pełna analiza osobowości zawodowej: badanie kwestionariuszem on-line, przekazanie informacji zwrotnych wraz z pełnym raportem połączona ze zdefiniowaniem idealnej roli zawodowej.

3. BADANIE KWESTIONARIUSZEM DEFINICJI ROLI ZAWODOWEJ: Analiza preferowanej i właściwej pozycji zawodowej w odniesieniu do ról w organizacji, poglądów , preferowanych zachowań i odpowiednich typów organizacji oraz stylów zarządzania.

4. PROJECT SELF COMMUNICATION: pomoc w określeniu odpowiedniej komunikacji w procesie poszukiwania projektu połączona ze zbudowaniem odpowiedniego wizerunku (np. Linked IN).

5. CV PRO: wersja CV na bazie indywidualnego szablonu przygotowana wspólnie z uwzględnieniem indywidualnych celów i kluczowych kompetencji.

6. ML/E-MAIL-DIRECT CONTACT: list motywacyjny i wiadomość mailowa przygotowana w całości na podstawie życiorysu i celów zawodowych, opracowane w celu kontaktu bezpośredniego z wybranymi osobami. 

7. INTERVIEW-PRO: Przygotowanie do efektywnej rozmowy rekrutacyjnej – analiza, komentarze, wskazówki.

8. INTERVIEW-HUNTING: Metodologia pozyskiwania zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne.

9. ALOKACJA – BAZA/NETWORK: Wykorzystanie sieci kontaktów Be Yourself.

10. CONSIERGE CONSULTING/COACHING: sesje wspierające proces doradczo-szkoleniowy.

11. CALL&ADVISE: bieżące doradztwo telefoniczne.

12. PERSONAL ON-BOARDING: wsparcie w skutecznym wejściu do nowej organizacji.

13. CONSULTING W ZAKŁADANIU WŁASNEGO BIZNESU: wsparcie w skutecznym zakładaniu i rozwoju własnej działalności/firmy.

14. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE: wsparcie-konsultacje psychologiczne.

 

Wspólnie z konsultantem klient dobiera odpowiednie elementy potrzebne do znalezienia odpowiedniej pracy. Ustalane są też zakresy poszczególnych modułów, które mogą się różnić w zależności od poziomu zaawansowania poszczególnych kandydatów.

 

Kierujemy się zasadą EFEQT.

 

EFEQT – Metodologia

Jak działamy?

Evaluation

E

OCENA

Evaluation

E

OCENA

Na początku procesu dokonujemy szczegółowej analizy stanu faktycznego. Zaczynając już od tego etapu patrzymy nie tylko na poszczególne elementy podlegające analizie, ale również na procesy łączące je.

Facts

F

FAKTY

Facts

F

FAKTY

Nasze doświadczenie daje gwarancję, że będziemy bazowali na faktach. Wiemy gdzie, o co i jak zapytać.

Effectiveness/Efficiency = E2

E

SKUTECZNOŚĆ/EFEKTYWNOŚĆ

Effectiveness/Efficiency = E2

E

SKUTECZNOŚĆ/EFEKTYWNOŚĆ

W efekcie prac wykonanych na etapach (E) i (F) dokonujemy oceny i budujemy szczegółowy plan działań nakierowanych na zwiększenie efektywność i skuteczności działania organizacji jako całości lub jednostki przy projektach indywidualnych.

Quality

Q

JAKOŚĆ

Quality

Q

JAKOŚĆ

Jakość jest wpisana w naszą pracy, a w szczególności w kontakty z osobami z firmy Klienta lub klientem indywidualnym.

Together

T

WSPÓŁPRACA/WSPÓLNIE

Together

T

WSPÓŁPRACA/WSPÓLNIE

Pracujemy wspólnie z Klientami, aby wynikiem nie był tylko suchy raport wraz z listą działań, ale rzeczywista zmiana w kompetencjach jednostki bądź organizacji na poziomie procesów i zachowań.