Be Yourself – Wyzwania przed firmami

Doradztwo HR dla firm

Jesteśmy grupą doradców z silną ekspertyzą w dziedzinie HR/ Zarządzania zasobami ludzkimi. Naszą rolą jest wesprzeć Cię w tym obszarze.

Jeżeli potrzebujesz funkcji HR , ale z różnych przyczyn nie masz w firmie przestrzeni na zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za ten obszar w pełnym wymiarze. Potrzebujesz kompetencji HR na poziomie eksperckim, ale nie masz budżetu lub wystarczającej liczby wyzwań i zadań, by zatrudniać eksperta na stałe – jesteśmy na Twoje żądanie w wymiarze i zakresie dostosowanym do Twoich potrzeb.

Twoi managerowie potrzebują wsparcia, mentoringu i narzędzi jak radzić sobie w trudnych sytuacjach z pracownikami, jak wyznaczać im cele i motywować, a Twoja firma urosła już na tyle, że potrzebuje procesów i narzędzi z tego obszaru? Jako zespół zarządzający nie widzicie możliwości zatrudnienia osoby wewnątrz.

Rodzinny biznes się rozwija, ale dotychczasowy sposób podejścia do pracowników, ich pozyskiwanie, rozwijanie i motywowanie staje się barierą rozwoju Twojej firmy? Wiesz, że trzeba coś zmienić, ale nie wiesz co? Przeprowadzimy Cię przez proces rozwoju rodzinnej kultury organizacyjnej budując nową efektywność firmy wyrastającej z wartości, które tworzy rodzina, ale gotowej na nowe wyzwania i ekspansję.

Najważniejsze potrzeby HR w małych i średnich firmach oraz firmach rodzinnych można ująć w kilku kluczowych punktach:

rekrutacja

utrzymanie najlepszych pracowników

zapewnienie i rozwój odpowiednich kompetencji (umiejętności i postaw)

zaangażowanie pracowników (postawy)

sprawiedliwy sposób oceny wyników i dystrybucji nagród (premie, nagrody)

wprowadzanie zmian i usprawnień w dotychczasowym sposobie działania

płynność ról i zadań

Mapowanie potencjału organizacji

Zdarza się, że organizacja nie działa, ale nie mamy pewności z jakiego powodu. Czasem jest to sam produkt, czasem procesy, zespół lub sposób zarządzania nim. Kapitał ludzki jest jedną ze składowych potencjału całej organizacji, często najważniejszym i mającym najistotniejszy wpływ na sukces. A może myślisz o rozwoju firmy i zastanawiasz się czy obecny zespół jest wystarczający? Czy zespół posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności?

Pomożemy Ci podjąć decyzję co z robić z dotychczasowym zespołem – jak go zmieniać, motywować i rozbudować.

Stworzymy proces szyty na miarę Twoich potrzeb, zaprojektujemy narzędzia odpowiednie do wyzwań, z którymi się mierzysz. Przeprowadzimy proces mapowania potencjału twojej organizacji, zarekomendujemy odpowiednie działania i pomożemy Ci je wdrożyć.

Opisy stanowisk

Opisy stanowisk są punktem wyjścia dla wszystkich innych procesów HR-owych. Opisy dają nam wszystkie potrzebne informacje na temat danego stanowiska tzn. jaki jest jego cel, jakie są wymagania tej roli, jakie kompetencje musi posiadać pracownik i jakie są kryteria jego oceny. Dobrze przygotowane opisy stanowisk doskonale uporządkują strukturę w Twojej firmie oraz pomagają w kryzysowych momentach. Można się do nich odwołać w różnych trudnych rozmowach z pracownikiem. Pracownicy wiedzą jak wygląda rola, do której aspirują i jakie wymagania muszą spełniać by móc ją sprawnie realizować.

Onboarding

Onboarding/wdrożenie czyli wprowadzenie nowej osoby „na pokład” firmy. Proces ma kilka wymiarów i nie ogranicza się do pokazania kuchni i biurka. To zapoznanie z firmą, zespołem i obowiązkami na stanowisku. Wszyscy wiemy, że niełatwo wejść do nowej organizacji i objąć nowe stanowisko.

Wspólnie zaprojektujemy proces wprowadzenia nowej osoby do firmy, zespołu i nowych obowiązków. Nauczymy Twoich managerów jak pracować z nową osobą w pierwszym okresie tak, by jak najszybciej była efektywna w nowym środowisku.

Etapy procesu:

 • Analiza obecnej sytuacji
 • Komunikacja i promocja procesu wewnątrz organizacji
 • Warsztat z zespołem projektowym/ kadrą managerską – 2 dni
 • Praca konsultantów
 • Stworzenie checklist
 • Opisanie ról osób zaangażowanych w onboarding
 • Materiały pomocnicze dla managerów
 • Materiały (welcomepack) dla nowego pracownika
 • Prezentacja procesu wewnątrz firmy
 • Implementacja nowego modelu wdrażania pracownika
Kompetencje

Ten termin ma dwa znaczenia. Jedno to uprawnienia, pełnomocnictwo do wykonywania określonych czynności czy zadań. Drugie, istotniejsze to zasób wewnętrzny jaki mamy do wykonywania zadań, na który składa się wiedza, umiejętności (wynikające z doświadczenia) i postawa/motywacja. Pomożemy Ci stworzyć i opisać listę kompetencji potrzebnych w Twojej organizacji. Stworzymy tzw. model kompetencji czyli listę kompetencji potrzebnych na poszczególnych stanowiskach w organizacji wraz z definicjami, poziomami, oczekiwanymi zachowaniami.

Kolejny krokiem jest mierzenie i rozwijanie kompetencji ludzi i zespołów.
Przy pomocy odpowiednich narzędzi zmierzymy i zaprojektujemy procesy rozwoju oraz przeprowadzimy przez nie Twoją organizację. Robimy to po to, by lepiej przygotowana kadra osiągała lepsze rezultaty. Nasze projekty rozwojowe są nastawione na konkretne, weryfikowalne efekty.

Dysponujemy wieloma narzędziami:

 • wywiad kompetencyjny
 • badanie 360
 • AC/DC

W ramach procesu badania kompetencji oferujemy również sesje feedback/feedforward czyli udzielenia informacji po procesie badania kompetencji.

Naturalną kontynuacją jest zaplanowanie działań rozwojowych dla poszczególnych pracowników lub całych zespołów i przeprowadzenie ich przez ten proces. Powiemy co i w jaki sposób rozwijać tak być coraz lepszym w tym co robicie.

 

Offboarding

Czyli przeprowadzenie pracownika i managera przez proces rozstania się pracownikiem. To chyba najmniej doceniany proces, ale niezwykle istotny. Źle przeprowadzony może narazić organizację na duże straty. Wesprzemy Cię zaczynając od spraw formalnych np. pomoc w skonstruowaniu dokumentów, poprzez ustalenie jak ma przebiegać, dostarczymy narzędzie, zbadamy przyczyny odejść i zarekomendujemy działania zapobiegające odejściom w przyszłości. To w jaki sposób rozstajemy się z pracownikami ma ogromny wpływ na kształtowanie opinii o danym pracodawcy na rynku pracy.

Dobrym zwyczajem jest zapewnienie pracownikowi, z którym firma się rozstaje procesu outplacemntu. Jest to profesjonalnie przeprowadzony proces zaopiekowania się i nauczenia jak się odnaleźć w tej trudnej dla niego sytuacji.

Outplacement

Outplacement prowadzony przez Be Yourself to zorganizowana i kompleksowa usługa wspierająca zarządzanie procesem odchodzenia pracowników z firmy. Dzięki niej organizacja realizuje założone cele, a zwalniane osoby otrzymują skuteczną opiekę.

Program jest przeprowadzony przez odpowiednio przygotowaną kadrę szkoleniową we współpracy z pracodawcą, który zdecydował się na zapewnienie profesjonalnego wsparcia zwalnianym pracownikom.

Program Outplacement może być realizowany w formie grupowej lub indywidualnej (zależnie od potrzeb firmy).

Założeniem programu jest realizacja kluczowych parametrów ustalanych indywidualnie pomiędzy firmą a zwalnianymi pracownikami.

Outplacement grupowy to program przeznaczony dla określonej liczby pracowników, którzy mają zostać zwolnieni z firmy. Przeprowadza się go najczęściej w przypadku likwidacji całych lub części działów w firmach objętych reorganizacją.

Outplacement indywidualny to program dostosowany do potrzeb pojedynczych osób (dedykowany przede wszystkim pracownikom średniego i wyższego szczebla). Program polega na zapewnieniu wsparcia od momentu zwolnienia do momentu rozpoczęcia pracy w nowym miejscu.

Doradztwo ad hoc

Oferujemy również pomoc doraźną w sytuacjach kiedy organizacja, manager, pracownicy potrzebują wsparcia lub narzędzi, profesjonalizujemy zarządzanie zespołem.

HR na godziny

wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów, wsparcie w tworzeniu systemu benefitów w firmie, opracowywanie polityk i procedur i narzędzi HR. Wszystko, co z uwagi na brak działu HR w Twojej firmie chciałbyś outsourceować.

Doradztwo Biznesowe
 • Mapowanie procesów biznesowych
 • Mapowanie potencjału organizacji ( opisane wyżej niech linkuje do tego samego opisu)
 • Wsparcie w przeprowadzaniu zmiany/ zarządzanie zmianą w organizacji